Cowichan River Near Duncan (1960)

Cowichan River Near Duncan (1960)